Posty

Obraz
Istota i charakter Praenergii, czyli Uniwersalnej Energii Zycia. Próby zdefiniowania Praenergii. Praenergia to pierwotna energia Absolutu, Tao,Uniwersum, Adibuddy, Nieskończonego Bytu, Uniwersalnej Świadomości, Siły Najwyższej, Pierwotnej Zasady, Brahmana, energia istnienia natury, przejawiająca się w sferze duchowej, oraz w przyrodzie ożywionej i nieożywionej. Jest to niewidzialna, ale wyczuwaln a energia życia, przenikająca i wypełniająca wszelkie formy w Kosmosie. Jest nieskończoną, nieograniczoną i czystą energią, nieuchwytną, ale bezustannie nas opływającą. Jest mocą niesłyszalną, ale napełniającą nas spokojem. Nie manifestuje się bezpośrednio, ale podtrzymuje przy życiu wszystkie funkcje organiczne ustroju. Mimo, iż otoczeni jesteśmy tą energią i wchłaniamy ją z każdym oddechem, zwykle nie uświadamiamy sobie jej obecności. Cała przyroda ożywiona i nieożywiona istnieje wewnątrz tego pola energetycznego i za jego przyczyną przejawia się we właściwych sobie formach
Obraz
Różnie określana jest ta Moc. Między innymi jako vis formativa - energia formująca, lub siła stwórcza, nadająca określony kształt wszystkiemu, co istnieje, a więc: kryształom, roślinom, zwierzętom, czy wreszcie człowiekowi. Definiowana jest też jako super energia tworząca określony porządek w świecie natury, gdzie atomy łączą się w stałe, uporządkowane formy, czy struktury. Ta twórcza energia prz ejawia się zatem w całym istniejącym porządku Wszechświata, oraz w każdej żyjącej istocie i w każdej cząstce materii nieożywionej. Niezwykła moc owej siły określana jest nie tylko jako uzdrawiająca energia życia, ale także jako najwyższa forma inteligencji sama w sobie. Praenergia Absolutu rodzi wszystkie elementy świata i jest w nich, przybierając formy duchowe w najwyższych wymiarach Bytu, a materialne w naszym fizycznym wymiarze na ziemi. Człowiek to przecież nic innego, jak duch (czyli energia), obleczony w ciało, a nie ciało posiadające ducha. Człowiek jest cząstką Boga
Obraz
Każda kultura naszej planety inaczej nazywa tę energię, ale zawsze jest to ta sama siła natury, bez której życie na ziemi i w całym Kosmosie nie byłoby możliwe. Tę Energię można przekazywać bezpośrednio osobie potrzebującej, jak i na odległość. Każdy z nas również może spotęgować i uaktywnić własną energię życia poprzez bardzo proste ćwiczenia tj. poprzez tzw. trening PCE. Według dr Eggetsberga wł asna energia życia spotęgowana przez aktywność mięśni PCE płynie wzdłuż kręgosłupa ,aż do mózgu, ładując go energetycznie. Mięśnie PCE aktywizują się poprzez rytmiczne napięcia zwieracza odbytu (czyli poprzez zwarcie i rozwarcie). Człowiek po takim treningu dosłownie "promieniuje" swoją aurą. Energia życia płynąca od miednicy do mózgu najpierw uaktywnia prawą półkulę mózgu, która odpowiada szczególnie za tzw. intuicyjną mądrość, tzw. kreatywność, a dopiero w drugiej fazie płynie do lewej półkuli mózgu, w której powstaje racjonalne myślenie. Praca z energią życia je
Obraz
Zwykle nie uświadamiamy sobie istnienia w nas mocy dotychczas nie wykorzystanej, którą możemy użyć do wzmocnienia nas samych na wszystkich poziomach, tj. na poziomie fizycznym, umysłowym i duchowym. Do rozbudzenia w nas tych mocy służy szereg metod, a w szczególności: koncentracja na poziomie alfa, oddychanie pełne, czyli rebirthing, medytacja oraz afirmacja. Wymienione metody dostarczają nam okre ślonych narzędzi do uruchomienia procesów wewnętrznej przemiany i budowy pomostu, łączącego w prosty sposób elementy ciała fizycznego, umysłu i Ducha. Zastosowanie tych metod może być punktem zwrotnym w naszym życiu, gdyż dają one poprzez Wyższą Jaźń poczucie jedności i łączności z Najwyższym Bytem, Najwyższą Świadomością, zawsze wieczną Istotą, absolutnie jedyną, nienaruszoną, kompletną, doskonałą, niepodzielną, ponadczasową, bez formy i wieku, bez twarzy i kształtu, cichą obecnością w sercach wszystkich ludzi, Praenergią, czyli Uniwersalną Energią Życia, tj. naszym Bogiem.
Obraz
Jak uczynić życie zupełnie pełnym? Jak odszukać ten brakujący element, jeśli nie wiemy, od czego zacząć, a nawet czym jest ten element? Dlatego właśnie do tych poszukiwań potrzebna jest metoda drążąca zmiany w psychice. Drogą do osiągnięcia świadomości pełni istnienia jest komplementarny system metod, które możemy stosować oddzielnie, lub w połączeniu z jedną czy z kilkoma pozostałymi. Metody te stanowią istotę i podstawę przeobrażeń naszego życia we wszystkich jego aspektach. Gdy włączymy je w rytm życia, nie próbujmy początkowo dociekać rozumowo, jak i dlaczego one działają wewnątrz psychiki. Później stosując je odkryjemy ich kreacyjne działanie. Ważne jest to, iż przynoszą one jednoznaczny i namacalny efekt. Najlepszy wszakże rezultat osiągamy stosując je w następującej kolejności: koncentracja na poziomie alfa, oddychanie pełne - czyli rebirthing, relaksacja i afirmacje. Koncentrację na poziomie alfa wykorzystujemy w celu skupienia uwagi na tych elementach codzie
Obraz
Nasze ciało zawiera około stu bilionów komórek (100 000 000 000 000), a każda z tych komórek, z około 100 000 różnych genów, które mają postać długich, spiralnych łańcuchów DNA. Każda komórka zawiera zatem w sobie pełny program budowy naszego ciała. Jeśliby wszystkie owe łańcuchy DNA rozwinąć i połączyć ze sobą, to utworzyłby się łańcuch długości około 120 miliardów kilometrów, co mniej, więcej st anowi ośmiokrotną odległość z ziemi do słońca. Wszystkie łańcuchy DNA można by zmieścić w skorupie po włoskim orzechu. Wobec tego, jak nieskończenie wielka musi być Energia, która związana jest z tymi formami istnienia i jak bezgranicznie wielka inteligencja, która nadaje postać tym strukturom ?! Pozostaje tylko jedno wyjaśnienie - musi istnieć nadrzędna inteligentna siła, rodzaj uniwersalnego umysłu, który sam z siebie stale stwarza cały Wszechświat. Współczesna fizyka kwantowa zdaje się to potwierdzać. W teorii super grawitacji opisano ujednolicone i doskonale wyważone po